ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΕΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ ΝΤΟΥΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΠΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝ. ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΡΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΠΕΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ