ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Α,Β Τάξη Δημοτικού-Τα παιδιά είναι συνήθως 5-7 ετών

Γ,Δ Τάξη Δημοτικού-Τα παιδιά είναι συνήθως 8-9 ετών

Ε,ΣΤ Τάξη Δημοτικού-Τα παιδιά  είναι συνήθως 10-11 ετών

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Ε,ΣΤ Τάξη Δημοτικού

Α  Τάξη Γυμνασίου

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Α,Β,Γ Τάξη Γυμνασίου

ΑΝΔΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Α,Β,Γ ΛΥΚΕΙΟΥ