ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ακαδημία 1 : Αγόρια - Κορίτσια Α' και Β' Δημοτικού
ΚΓΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
Α’Επιλογή (Γήπεδο Β) 16:30- 17:30
ΔΕΥΤΕΡΑ
Β’Επιλογή (Γήπεδο Β) 17:30-18:30
ΤΕΤΑΡΤΗ
Α’Επιλογή (Γήπεδο Α) 16:30- 17:30
ΤΕΤΑΡΤΗ
Β’Επιλογή (Γήπεδο Α) 17:30-18:30
Ακαδημία 2 : Αγόρια - Κορίτσια Γ',Δ',Ε' Δημοτικού
ΚΓΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
Α’Επιλογή (Γήπεδο A) 16:30- 17:30
ΔΕΥΤΕΡΑ
Β’Επιλογή (Γήπεδο A) 17:30-18:30
ΤΕΤΑΡΤΗ
Α’Επιλογή (Γήπεδο B) 16:30- 17:30
ΤΕΤΑΡΤΗ
Β’Επιλογή (Γήπεδο B) 17:30-18:30
Προαγωνιστικό Τμήμα: Αγόρια -Κορίτσια Ε',ΣΤ' Δημοτικού, Α’ Γυμνασίου
ΚΓΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
(Γήπεδο A) 18:30- 19:30
ΤΕΤΑΡΤΗ
(Γήπεδο A) 18:30- 19:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
(Γήπεδο A) 18:00- 19:00
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (under14)
ΚΓΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
19:30 - 21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ
19:30 - 21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16:30- 18:00
ΜΙΝΙ 2010 (under13)
ΚΓΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
15:00 - 16:30
ΤΕΤΑΡΤΗ
15:00 - 16:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15:00 - 16:30