ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ 2023-2024

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ακαδημία Α : Αγόρια - Κορίτσια Α',Β',Γ',Δ',Ε' ΚΑΙ ΣΤ' Δημοτικού
Κλειστό Γυμναστήριο
ΔΕΥΤΕΡΑ
16:30-17:30
ΤΕΤΑΡΤΗ
16:30-17:30
Ακαδημία Β : Αγόρια - Κορίτσια Α',Β',Γ',Δ',Ε' ΚΑΙ ΣΤ' Δημοτικού
Κλειστό Γυμναστήριο
ΔΕΥΤΕΡΑ
17:30-18:30
ΤΕΤΑΡΤΗ
17:30-18:30
Ακαδημία Γ : Αγόρια - Κορίτσια Α',Β,'Γ',Δ',Ε' και ΣΤ' Δημοτικού
1ο Γυμνασιο
ΤΡΙΤΗ
16:30-18:00
ΠΕΜΠΤΗ
16:30-18:00
Προαγωνιστικό Τμήμα: Αγόρια -Κορίτσια Ε',ΣΤ' Δημοτικού, Α’ Γυμνασίου
Κλειστο Γυμναστήριο -1ο Γυμνασιο
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΚΓΗ 18:30-19:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 Γυμνασιο 16:30-18:00
ΜΙΝΙ (under12)(under13)(under14)
Κλειστο Γυμναστήριο
ΔΕΥΤΕΡΑ
15:00-16:30
ΤΕΤΑΡΤΗ
15:00-16:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15:00-16:30
ΠΑΙΔΙΚΟ Γεν 2008-2009
Κλειστό Γυμναστήριο
ΔΕΥΤΕΡΑ
19:30 - 21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ
19:30 - 21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
19:00- 20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ
09:00-10:30
ΑΝΔΡΙΚΟ
Κλειστό Γυμναστήριο-1 Γυμνάσιο
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΚΓΗ 21:00 - 22:30
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΚΓΗ 21:00 -22:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 Γυμνασιο 15:00- 16:30